• Snippergroen

  Snippergroenpercelen zijn kleine stukjes grond die veelal grenzen aan eigendommen van derden en hierdoor gemakkelijk in gebruik worden genomen. Als grondeigenaar is het zaak deze eigendommen goed in beeld te hebben en te beheren, zodat oneigenlijk grondgebruik (het ongemerkt in gebruik nemen van deze percelen) niet voor kan komen.
  Gemvast helpt bij het inzichtelijk maken van deze oneigenlijk in gebruik genomen percelen grond en verzorgt ook het gehele legalisatietraject van A tot Z. Hierdoor krijgt de grondeigenaar weer controle over de gronden en kan verjaring van eigendommen voorkomen worden.

 • Snipperblauw

  Naast groenpercelen en openbare wegen hebben overheidsinstanties vaak water en de grond daaronder in eigendom. Onder snipperblauw verstaan wij bijvoorbeeld het gebruik van water door: woonboten, ligplaatsen, steigers, enzovoorts. Dit kan voor belemmeringen zorgen in de vaargeul, gevaarlijke situaties veroorzaken door ondeugdelijke steigers en problemen geven in havens. Het oneigenlijk gebruik van water is veelal minder in beeld bij een grondeigenaar dan het oneigenlijk gebruik van grondpercelen. GemVast ontzorgt overheden bij het inventariseren en het legaliseren van de oneigenlijk in gebruik genomen havenpercelen.

 • Snipperactief

  GemVast kan overheden tevens begeleiden bij het zoeken naar vast of tijdelijk personeel. Ook tijdelijke inzet van onze projectmedewerkers behoort tot de vele mogelijkheden van GemVast.
  Heeft u (tijdelijk) extra hulp nodig of is een medewerker met ziekte- en/of zwangerschapsverlof, neem gerust contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Hier staan we voor

Wij zijn GemVast, een ervaren en professioneel bedrijf, dat overheidsinstanties helpt bij de aanpak van de snippergroen- en snipperblauw portfolio.
Onze missie is grondeigenaren ontzorgen bij de aanpak van oneigenlijk grond- en watergebruik.
Door het persoonlijke gesprek aan te gaan met de grondgebruikers, lossen wij snel, kundig en zonder commotie, oneigenlijke grond- en watergebruik situaties op.
Wij staan voor een persoonlijke aanpak!

Zo werkt ons plan van aanpak

Een legalisatietraject snippergroen en/of snipperblauw is voor iedere overheidsinstantie anders. Daarom gaan we altijd eerst in gesprek met de opdrachtgever om te onderzoeken welke voorkeuren er zijn bij de aanpak. Mag er veel verkocht worden of wil de overheid juist meer handhaving om de eigendommen te vergroenen?

Op basis van een procesmatige aanpak werken we het verzoek uit. Hierbij verzamelen we alle benodigde gegevens en filteren de specifieke informatie eruit. Aan de hand van onze bevindingen vormen we een persoonlijk advies voor de aanpak van de uitvoering.

In het plan van aanpak worden deze stappen van de uitvoering uitgewerkt. Uiteraard staan wij ook voor onze opdrachtgevers klaar om het plan van aanpak daadwerkelijk uit te voeren en zo het proces van begin tot eind voor hen te verzorgen.

Een greep uit onze projecten

 • Drimmelen

  Voor de gemeente Drimmelen hebben wij de volgende werkzaamheden verzorgd :
  • Inventarisatie oneigenlijk grond- en watergebruik
  • Beleid snippergroen en plan van aanpak oneigenlijk grond- en watergebruik
  • Uitvoering aanpak oneigenlijk grond- en watergebruik
  • Legalisatie afzonderlijk snipperblauwtraject

 • Den Haag

  Voor de gemeente Den Haag hebben wij de volgende werkzaamheden verzorgd :
  • Inventarisatie oneigenlijk grond- en watergebruik

 • BAR Organisatie

  Voor de BAR Organisatie hebben wij de volgende werkzaamheden verzorgd :
  • Inventarisatie oneigenlijk grond- en watergebruik
  • Beleid snippergroen en plan van aanpak oneigenlijk grond- en watergebruik
  • Uitvoering snipperblauwtraject

 • Almere

  Voor de gemeente Almere hebben wij de volgende werkzaamheden verzorgd :
  • Plaatsing van een projectmanager voor de uitvoering van een snippergroentraject
  • De projectmanager heeft voor de gemeente gezorgd dat de targets zoals opgesteld aan het begin van het jaar gehaald zijn.

 • Waterschap Hollandse Delta

  Voor het Waterschap Hollandse Delta hebben wij de volgende werkzaamheden verzorgd :
  • Inventarisatie oneigenlijk grond- en watergebruik
  • Inventarisatie actualisatie contracten
  • Uitvoering legalisatietraject snippergroen- en snipperblauw-traject

 • Vianen

  Voor de gemeente Vianen hebben wij de volgende werkzaamheden verzorgd :
  • Inventarisatie oneigenlijk grond- en watergebruik
  • Uitvoering plan van aanpak oneigenlijk grond- en watergebruik

Een greep uit onze projecten

Drimmelen

Voor de gemeente Drimmelen hebben wij de volgende werkzaamheden verzorgd :
• Inventarisatie oneigenlijk grond- en watergebruik
• Beleid snippergroen en plan van aanpak oneigenlijk grond- en watergebruik
• Uitvoering aanpak oneigenlijk grond- en watergebruik
• Legalisatie afzonderlijk snipperblauwtraject

Den Haag

Voor de gemeente Den Haag hebben wij de volgende werkzaamheden verzorgd :
• Inventarisatie oneigenlijk grond- en watergebruik

BAR Organisatie

Voor de BAR Organisatie hebben wij de volgende werkzaamheden verzorgd :
• Inventarisatie oneigenlijk grond- en watergebruik
• Beleid snippergroen en plan van aanpak oneigenlijk grond- en watergebruik
• Uitvoering snipperblauwtraject

Almere

Voor de gemeente Almere hebben wij de volgende werkzaamheden verzorgd :
• Plaatsing van een projectmanager voor de uitvoering van een snippergroentraject
• De projectmanager heeft voor de gemeente gezorgd dat de targets zoals opgesteld aan het begin van het jaar gehaald zijn.

Waterschap Hollandse Delta

Voor het Waterschap Hollandse Delta hebben wij de volgende werkzaamheden verzorgd :
• Inventarisatie oneigenlijk grond- en watergebruik
• Inventarisatie actualisatie contracten
• Uitvoering legalisatietraject snippergroen- en snipperblauw-traject

Vianen

Voor de gemeente Vianen hebben wij de volgende werkzaamheden verzorgd :
• Inventarisatie oneigenlijk grond- en watergebruik
• Uitvoering plan van aanpak oneigenlijk grond- en watergebruik

Hulp bij maatschappelijk vastgoed nodig?

Wij adviseren niet alleen bij snippergroen- en snipperblauw trajecten, maar kunnen onze opdrachtgevers ook van dienst zijn op het gebied van maatschappelijk vastgoed.