Snippergroen inventarisatie

Snippergroen inventarisatie

Gemvast is gespecialiseerd in verkoop en verhuur van gemeentelijk snippergroen en het voorkomen van illegaal grondgebruik. Door middel van een van te voren bepaalde vaste prijs ontzorgen we gemeenten vanaf de communicatie richting het bestuur en de burger tot aan de handhaving, verkoop of verhuur van het perceel groen. Onze aanpak voorkomt verjaring en het daardoor kwijt raken van gemeentelijk bezit. Daarnaast zorgt de verkoop en verhuur van openbaar groen voor zowel een tijdelijke als structurele inkomstenbron voor de gemeente. Door het aanpakken van illegaal in gebruik genomen groen en het voorkomen van verjaring, zorgt de gemeente voor een transparante en actieve houding richting haar burgers.

Plan van Aanpak
Onze aanpak is actief, gericht op een goede communicatie en vooral professioneel en kundig. Door de inzetbaarheid van geschoolde en ervaren medewerkers kunnen we de kwaliteit en snelle doorlooptijd waarborgen.

Onderstaand verkort plan van aanpak geeft een korte weergave van de werkzaamheden. Uiteraard kunnen naar de wens van een gemeente stappen worden weggelaten of toegevoegd. Het traject wordt in overleg met de gemeente afgestemd. Uiteraard stemmen we het plan van aanpak af naar de wens van de gemeente.

Snippergroen

Quick-Scan
Door het uitvoeren van een Quick-Scan kunnen gemeenten globaal een inzicht krijgen of het noodzakelijk is een snippergroen inventarisatie uit te laten voeren. Gemvast geeft u een gedetailleerd inzicht in de mogelijkheden voor uw gemeenten. Na de Quick-Scan ontvangt u van ons een rapportage waardoor u een goede onderbouwing voor het al dan niet uitvoeren van een snippergroentraject richting het gemeentebestuur heeft.

Neem vrijblijvend contact met ons op.