Integraal accommodatieplan

Veel gemeenten zijn op zoek naar een manier om hun maatschappelijk vastgoed te optimaliseren. Een integraal accommodatieplan biedt uitkomst. Door het in kaart brengen van het gemeentelijk vastgoed, de wensen van de gebruikers te inventariseren en optimale scenario’s te ontwikkelen, kan een plan en visie worden gerealiseerd dat voor zowel de gemeente als de gebruikers toekomstbesteding is. Tijdens het traject wordt het gemeentelijk beleid (zonodig door ons ontwikkeld) gebruikt. Het bestuur wordt in het proces volledig mee genomen. Zo kan ondermeer structureel agendapunt zijn in het portefeuillehouders overleg en kan (na het ontwikkelen van de scenario’s) een informerende presentatie worden gegeven aan het college en de gemeenteraad.

Neem vrijblijvend contact met ons op.