Gemeente Noordwijk

  • Inventarisatie ongeregistreerd grondgebruik
  • Inventariseren huur-, pacht en erfpachtcontracten
  • Verwerken contracten in gemeentelijke systemen
  • Opstellen Plan van Aanpak
This entry was posted in Referenties. Bookmark the permalink.