Gemeente Goeree Overflakkee

Gemeente Goeree Overvlakkee

Gemeente Goeree Overvlakkee

 • Vervangen beleidsmedewerker grondzaken
 • Portefeuille management
 • Vervaardigen GREX en opstalexploitaties
 • Handhaving oneigenlijk gebruik gemeentegrond
 • Vastgoedinventarisatie
 • Conversie van erfpacht naar eigendom
 • Strategisch vastgoedbeheer
 • Projectleider bedrijventerrein
 • Ondersteuning ontwikkeling centrumplan
 • Plan van aanpak verkoop verschillende gemeentehuizen
 • Gebiedsontwikkeling Noordrand
 • Conceptontwikkeling bouwkavels inclusief natuuradoptie
This entry was posted in Referenties. Bookmark the permalink.