eyJpZCI6MCwicmVwb3J0Ijo0MTcsInVybElEIjoiMTU5IiwidmlldyI6ImxpbmsifQ

Met interesse hebben we het onderzoeksrapport kwaliteit beheer openbare ruimte van de rekenkamercommissie Hoeksche Waard gelezen. Het doet ons plezier om te lezen dat de gemeenten in de Hoeksche Waard het van groot belang vinden om goed met hun openbare ruimte om te gaan.  Een belangrijk aspect, het handhaven of legaliseren van illegaal in gebruik genomen gemeentegronden, komt echter niet terug in de rapportage. Jammer! Want dit bepaalt toch in belangrijke mate het aanzicht en de ontwikkeling van de openbare ruimte.

Vrijwel iedere gemeente heeft er last van: onrechtmatig gebruik van haar gronden. Een probleem wat vaak in een eerder stadium niet onderkend is, maar wat is uitgegroeid tot een zorgelijk probleem. Door verjaring kan uw gemeente immers vele stukken grond kwijt raken en hiermee een deel van de stille reserves.

Gemvast is gespecialiseerd in het handhaven van oneigenlijk in gebruik genomen percelen snippergroen. Door onze adequate en communicatief vaardigde traject, ontzorgen wij u volledig en zorgen wij voor enerzijds het terughalen van de stille reserves en anderzijds voor inkomen door het afsluiten van huurcontracten en/of verkoop van percelen groen.

Onlangs heeft GemVast als gastspreker op het landelijke congres illegaal grondgebruik een presentatie gegeven over illegaal in gebruik genomen gronden en de reacties van de aanwezige gemeenten waren zeer enthousiast. We hebben de gemeenten kunnen overtuigen van de noodzaak van de aanpak van illegaal grondgebruik. Het traject biedt immers de mogelijkheid om zowel in maatschappelijke als financiële zin winst te boeken.

SnippergroenOneigenlijk gebruik

 

Kijkt u ook eens op onze website www.GemVast.nl. Is uw interesse gewekt? Wilt u ook een mogelijkheid om uw bezuinigingen te halen? Wilt u weten of in uw gemeente sprake is van oneigenlijk gebruik? Maak dan gerust een afspraak om nader kennis te maken via info@gemvast.nl of 06-28471862.

This entry was posted in sendpress. Bookmark the permalink.