Category Archives: Referenties

Gemeente Texel

Opstellen Plan van Aanpak ongeregistreerd grondgebruik Opstellen standaard contracten/brieven Opstellen communicatieplan

Posted in Referenties | Leave a comment

Gemeente Noordwijk

Inventarisatie ongeregistreerd grondgebruik Inventariseren huur-, pacht en erfpachtcontracten Verwerken contracten in gemeentelijke systemen Opstellen Plan van Aanpak

Posted in Referenties | Leave a comment

Gemeente Tilburg

Inventariseren ongeregistreerd grondgebruik Opstellen beleid op ongeregistreerd grondgebruik Opstellen plan van aanpak ongeregistreerd grondgebruik

Posted in Referenties | Leave a comment

Gemeente Drimmelen

Inventariseren ongeregistreerd gebruik havenpercelen Legaliseren ongeregistreerde havenpercelen

Posted in Referenties | Leave a comment

Gemeente Barendrecht

Ontwikkelen integraal huisvestingsplan Adviseur onderwijshuisvesting Vastgoedadviseur

Posted in Referenties | Leave a comment

Gemeente Ridderkerk

Ontwikkelen integraal accommodatieplan Vastgoedadviseur Verandertraject uitbesteding vastgoedtaken

Posted in Referenties | Leave a comment

Gemeente Hendrik Ido Ambacht

Gemeente Hendrik Ido Ambacht

Quick scan openbaar groen Plan van aanpak handhaving oneigenlijk gebruik

Posted in Referenties | Leave a comment

Gemeente Bunnik

Gemeente Bunnik

WOZ-taxateur Advies gemeentelijke belasting Bezwaar afhandeling WOZ-bezwaren

Posted in Referenties | Leave a comment

Gemeente Westervoort

Gemeente Westervoort

Vervangen medewerker vastgoed/grond Handhaving oneigenlijk gebruik gemeentegrond

Posted in Referenties | Leave a comment

Gemeente Vianen

Gemeente Vianen

Snippergroenbeleid inclusief verkoop Inventarisatie Handhaving oneigenlijk gebruik gemeentegrond

Posted in Referenties | Leave a comment