Author Archives: Ariane Gordijn

Gemeente Texel

Opstellen Plan van Aanpak ongeregistreerd grondgebruik Opstellen standaard contracten/brieven Opstellen communicatieplan

Posted in Referenties | Leave a comment

Gemeente Noordwijk

Inventarisatie ongeregistreerd grondgebruik Inventariseren huur-, pacht en erfpachtcontracten Verwerken contracten in gemeentelijke systemen Opstellen Plan van Aanpak

Posted in Referenties | Leave a comment

Gemeente Tilburg

Inventariseren ongeregistreerd grondgebruik Opstellen beleid op ongeregistreerd grondgebruik Opstellen plan van aanpak ongeregistreerd grondgebruik

Posted in Referenties | Leave a comment

Gemeente Drimmelen

Inventariseren ongeregistreerd gebruik havenpercelen Legaliseren ongeregistreerde havenpercelen

Posted in Referenties | Leave a comment

Gemeente Barendrecht

Ontwikkelen integraal huisvestingsplan Adviseur onderwijshuisvesting Vastgoedadviseur

Posted in Referenties | Leave a comment

Gemeente Ridderkerk

Ontwikkelen integraal accommodatieplan Vastgoedadviseur Verandertraject uitbesteding vastgoedtaken

Posted in Referenties | Leave a comment

eyJpZCI6MCwicmVwb3J0Ijo0MTcsInVybElEIjoiMTU5IiwidmlldyI6ImxpbmsifQ

Met interesse hebben we het onderzoeksrapport kwaliteit beheer openbare ruimte van de rekenkamercommissie Hoeksche Waard gelezen. Het doet ons plezier om te lezen dat de gemeenten in de Hoeksche Waard het van groot belang vinden om goed met hun openbare … Continue reading

Posted in sendpress | Leave a comment

Herfst en snippergroen

De eerste herfstdag is weer een feit. De dagen worden weer donkerder en de bladeren vallen van de bomen. Bij overheden zijn de vakanties weer voorbij en er wordt druk gewerkt aan de begroting. Een goed moment om na te … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

Congres Illegaal Grondgebruik 2014

GemVast was dit jaar gastspreker bij het eerste landelijke congres Illegaal grondgebruik. Vereerd waren we met de uitnodiging van Liesbeth van Leijen van Van Leijen Overheidsrecht. Liesbeth is landelijk gezien een bekendheid op gebied van illegaal grondgebruik en de uitnodiging … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

Gemeente Hendrik Ido Ambacht

Gemeente Hendrik Ido Ambacht

Quick scan openbaar groen Plan van aanpak handhaving oneigenlijk gebruik

Posted in Referenties | Leave a comment